Mistäs tässä olikaan kyse?

Hakuvaiheessa meidän tuli miettiä Erasmus+ -hankeohjelman reunaehtoja ja tavoitteita. Meillä oli toive tehdä yhteistyötä jonkin ulkomaisen kuoron kanssa, mutta miten saisimme toiveemme tasolle, joka vastaa Erasmus+ -ohjelman ideaa? Ohjeiden avulla hankkeemme tavoitteet, tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus alkoivat vähän kerrallaan hahmottua.

Kumppanikuoromme on siis Italiasta. Hankehakemuksestamme saamassamme palautteessa kiitettiin erityisesti sitä, että kumppanikuorot ovat niin erilaiset. Tämä tarjoaa tilaisuuden vahvistaa Erasmus+ -hankkeiden kulmakiviä “Osallisuus ja moninaisuus” sekä “Aktiivinen kansalaisuus”. Meille tärkeitä asioita Italian-matkan lisäksi ovat suomalaisen kuoromusiikin tunnetuksi tekeminen ja toisaalta se, että saamme uusia aineksia omaan tekemiseemme toisesta kulttuurista. Rikastutamme tekemistä puolin ja toisin. Tärkeää on myös kohtaaminen toisten kanssa. Rakennamme yhteistä kokemusta ja lisäämme osaamista monella tasolla. Odotamme, että pääsemme syvemmälle kulttuuriymmärrykseen kumppanikuoron kanssa – ja he puolestaan meidän kanssamme. Ja tietysti nautimme laulamisesta, oppimisesta ja Italiasta!

Varsinainen hankkeemme alkaa huhtikuun alussa, mutta olemme jo aloittaneet pohjustavan työn tammi-helmikuussa.

Tavoitteemme on osallistaa koko kuoro hankkeen toteutukseen, joten perustimme ensin alkuun työryhmiä, jotka vastaavat tietyistä osa-alueista. On hallintoryhmä, talousryhmä, matkaryhmä, tiedotusryhmä, tallennusryhmä sekä vaikuttavuusryhmä. Ja myöhemmin tarvitaan vielä varmaan muitakin ryhmiä., mutta näillä aloitetaan. Erasmus+ -hankkeissa on tärkeää tiedottaa aktiivisesti ja seurata myös eri keinoin hankkeen vaikutuksia ja vaikuttavuutta laajemminkin.

Ja tietysti olemme aloittaneet myös uusien laulujen harjoittelun. Koska yksi tuloksemme tulee olemaan digitaalinen koulutuspaketti, tallennamme johtajamme käyttämiä pedagogisia keinoja videoklipeille, kun opettelemme esim. rytmiikkaa, ulkoa laulamista tai itseluottamusta oman stemman hallinnassa. Esimerkiksi tällaisesta vastaa tallennusryhmä.

Hankkeessa riittää tekemistä ihan jokaiselle laulamisen lisäksi.

Kirjoittaja: Tarja Ahopelto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.